Kategoria
Struktura wspólnoty

Rada WF Tau

  Rada jest powołana do budowania Wspólnoty Franciszkańskiej Tau na szczeblu prowincjalnym. Koordynuje działania na rzecz braterstwa i jedności. Kieruje Wspólnotą w duchu [czytaj więcej]

Referat WF Tau

Referat franciszkański jest jednostką powołaną przez Ministra Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Referat sprawuje opiekę duchową i odpowiada za franciszkańską rodzinę świeckich. [czytaj więcej]

Asystenci lokalni

Wspólnota Asystent wspólnoty Bielsko-Biała ks. Tomasz Bieniek Bytom br. Krzysztof Turek OFMCap Gdańsk br. Zdzisław Duma OFMCap Kraków br. Robert Miller OFMCap Larvik [czytaj więcej]