Rada WF Tau

 

Rada jest powołana do budowania Wspólnoty Franciszkańskiej Tau na szczeblu prowincjalnym.

Koordynuje działania na rzecz braterstwa i jedności. Kieruje Wspólnotą w duchu służby i odpowiedzialności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Pragnie rozwijać charyzmat franciszkański, szanuje różnorodność jego wyrażania, popiera duchowość Tau.

Rada składa się z 3 osób wybieranych przez Kapitułę. Jej kadencja trwa 2 lata.

Obecny skład Rady (2017-2019):

  • Lider – Sebastian Nowakowski
  • I Wicelider – Elżbieta Tchorek
  • II Wicelider –Krzysztof Obrębski

Na zdjęciu Rada WF Tau wraz z Asystentem Prowincjalnym WF Tau

Adres mailowy rady WF Tau to: