Bytom

wf_tau_bytom

Nasza wspólnota wyrosła z Młodzieży Franciszkańskiej Tau i korzeniami tkwi w duchowości franciszkańskiej, którą w tamtej wspólnocie nasiąkliśmy.
Teraz, jako ludzie dorośli (pracujący lub jeszcze studiujący, zakładający rodziny lub jeszcze rozeznający swoje powołanie), pragniemy trwać przy Chrystusie, idąc za Jego Słowem, które dla naszej wspólnoty w sposób szczególny objawia się w znaku Tau.

Ta ostatnia litera alfabetu hebrajskiego pojawia się w 9 rozdziale Księgi Ezechiela:
„Pan rzekł do niego: <<Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi”.
Tau jest więc – w świetle Ewangelii i nauki Kościoła – Krzyżem, przy którym trwają uczniowie Chrystusa, jest Jego podpisem na czołach tych, którzy „wzdychają i biadają nad obrzydliwościami” Jerozolimy – czyli nad swoim sercem.
Czyż nie jest to w takim razie znak każdego chrześcijanina?

Spotykamy się w każdy czwartek o 19:30 w salce MF-u w domu katechetycznym na spotkaniu formacyjnym.
Asystentem wspólnoty jest br. Artur Władek.
Liderem wspólnoty jest Anna Cogiel.

Gorąco zapraszamy wszystkich Was, którzy chcecie, aby Tau, podpis Chrystusa, był Waszym przewodnikiem w drodze do Niego!