Stalowa Wola

 

wf_tau_stalowa_wola

Wspólnota Franciszkańska Tau w Stalowej Woli to wspólnota którą tworzy ponad 40 dorosłych osób świeckich, kilkoro dzieci oraz jeden kapłan. Wspólnota działa przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów (Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego) spotykając się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00 w przyklasztornej Kawiarence Przystań. Jest to obecnie najliczniejsza ze wszystkich wspólnot WF Tau w Polsce, jednocześnie także jedna z najmłodszych stażem. Wspólnota dynamicznie się rozwija i uczestniczy aktywnie w życiu parafii. Cechą szczególną stalowowolskiej wspólnoty jest bardzo mocna integracja jej członków która wyraża się w intensywnym, wspólnym spędzaniu wolnego czasu, wspólnym uprawianiu sportu, setkach spotkań różnego rodzaju, wielu wspólnych wyjazdach, a nawet w oznaczaniu samochodów naklejkami z logiem WF Tau Stalowa Wola, które jest wyrazem silnego poczucia tożsamości wspólnotowej. Wspólnota stalowowolska powstała na przełomie września i października 2012 roku z inicjatywy br. Roberta Krawca OFMCap, Kamila Bartoszka (pierwszego lidera) oraz kilku osób należących do przyklasztornej Scholi Młodzieżowej, które będąc najstarszymi z członków scholi, od dłuższego już czasu pragnęły znaleźć wspólnotę bardziej odpowiednią dla swojego wieku oraz posiadającą konkretną formację duchową. Pierwsze formalne spotkanie wspólnoty odbyło się 17 października 2012 roku w Sali Kominkowej stalowowolskiego klasztoru. W spotkaniu tym uczestniczyło 8 osób.

Już miesiąc później liczebność wspólnoty zwiększyła się ponad dwukrotnie, a miejsce spotkań zostało zmienione na dużo większą od Sali Kominkowej – Kawiarenkę Przystań.
7 grudnia 2012 roku wspólnota „zadebiutowała” na forum ogólnopolskim po raz pierwszy uczestnicząc w Adwentowych Dniach Skupienia, które odbywały się w Tenczynie.
Kolejne lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju wspólnoty, to także okres budowania mocnych więzi zarówno wewnątrz wspólnoty lokalnej jak i wielu pięknych relacji z członkami wspólnot z innych miast.
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu stalowowolskiej wspólnoty był zorganizowany własnymi siłami wyjazd/pielgrzymka pod hasłem „Śladami św. Franciszka” – do Asyżu i wszystkich najważniejszych miejsc franciszkańskich, który odbył się w kwietniu 2015 roku. Uczestniczyły w nim także dwie osoby ze wspólnoty Bielsko-Tychy. Wyjazd ten był pięknym doświadczeniem duchowym, wielkim krokiem w poznawaniu życia i duchowości św. Franciszka i św. Klary oraz wspaniałym czasem integracji i budowania relacji we wspólnocie.
Wspólnota w dalszym ciągu bardzo dynamicznie się rozwija i intensywnie pracuje zarówno nad formacją duchową jak i nad budowaniem głębokich, trwałych relacji wewnątrz wspólnoty.
Dane:
Lider wspólnoty: Tomasz Soja
Asystent: br. Robert Krawiec OFMCap
Strona WWW: http://wftau.stalowa-wola.pl
Email: Facebook: https://www.facebook.com/wftaustalowawola