15-17 kwietnia 2016 – Kapituła Wiosenna Wspólnoty Franciszkańskiej Tau

Miejscowość Studzianna-Poświętne, w diecezji radomskiej, gościła w dniach 15-17.04.2016 r. liderów i asystentów Wspólnoty Franciszkańskiej WF Tau, którzy spotkali się u podnóża Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, na wiosennej kapitule wspólnoty.

Spotkanie rozpoczęło się od wieczornej Eucharystii w majestatycznej, barokowej Bazylice pod wezwaniem św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela, w ołtarzu której znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny. Wspólna modlitwa oraz przebywanie w murach XVIII w. klasztoru księży Filipinów, było doskonałym wprowadzeniem do rozpoczynającej się Kapituły.

Główne obrady odbyły się w sobotę 16.04.2016 r. w miejscowym domu Turysty i Pielgrzyma. W obradach uczestniczyli liderzy wspólnoty prowincjalnej, Asystent Prowincjalny Br. Robert Rabka OFM Cap oraz przedstawiciele wspólnot lokalnych z Bielska-Białej, Tychów, Krakowa, Bytomia, Poznania, Piły oraz Stalowej Woli wraz z Asystentem Lokalnym Br. Robertem Krawcem OFM Cap.

Podczas spotkania skupiono się głównie na istotnych tematach dotyczących przyszłości wspólnoty. Zastanawiano się m.in. nad próbą zwerbalizowania i odkrycia na nowo charyzmatu i celu funkcjonowania wspólnoty oraz utrwaleniem miejsca wspólnoty WF Tau w strukturach Rodziny Franciszkańskiej. Szukano również odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb odnośnie kontynuowanego programu formacyjnego wspólnoty. Dużo miejsca podczas rozmów zajęła tematyka dotycząca otwierania się na Słowo Boże i pracę z Pismem Świętym. Duże wrażenie wywarła na obradujących otwartość uczestników rozmów i ich wzajemne dzielenie się głębią własnego życia ze Słowem Bożym. To budujące doświadczenie było sygnałem potwierdzającym jak istotnym elementem formacji jest słuchanie Słowa Bożego.

Jednym z ważniejszych owoców kapituły było także ostateczne ustalenie zasad i terminów dotyczących opracowania statutu wspólnoty.

Uczestnicy obrad wypowiadali  zarówno swoje opinie jak i przedstawili wnioski, które były wynikiem wcześniejszych dyskusji na powyższe tematy, przeprowadzonych w ramach wspólnot lokalnych. Na podstawie wszystkich głosów, ostateczne decyzje w omawianych kwestiach zostaną podjęte przez Radę Wspólnoty.

Słoneczna Niedziela Dobrego Pasterza, będąca jednocześnie wspomnieniem 1050 rocznicy Chrztu Polski była ostatnim dniem pobytu uczestników w Studziannej. Obecni członkowie WF Tau wzięli udział we wspólnej Eucharystii w miejscowej parafii, podczas której homilię wygłosił brat Robert Krawiec.  Po Mszy św. uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią miejsca pobytu i dziejami księży Filipinów podczas zwiedzania Bazyliki i klasztornego muzeum, w którym znajdują się m.in. dary króla Jana III Sobieskiego i króla Zygmunta III Wazy. Na zakończenie spotkania nastąpiło podsumowanie obrad kapituły i rozjazd uczestników.

Wspólnota Franciszkańska WF Tau pragnie wyrazić szczere podziękowania gospodarzom miejsca, księżom Filipinom, za ciepłe przyjęcie i gościnność.

Zapraszamy do galerii.

Dodaj komentarz