Statut w przygotowaniu

Trwają intensywne prace legislacyjne nad Statutem Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Podstawą projektu są „dobre praktyki” i dotychczasowa „obyczajowość” zebrana na piśmie przez Radę. W pracach biorą udział osoby odpowiedzialne z różnych wspólnot lokalnych. Wszystkie sugestie i dyskusje nad poszczególnymi przepisami brane są pod uwagę i będą miały wpływ na ostateczny kształt Statutu. Projekt jest koordynowany przez Referat, który poszczególne rozdziały przesyła do konsultacji prawnej. Do 10 marca 2017 mamy przedłożyć gotowy dokument do zatwierdzenia przez Ministra Prowincjalnego, który wyraził gotowość troski i odpowiedzialności nad nami.

Stworzenie statutu było wolą uczestników wiosennej Kapituły, która zdecydowała o trwałym i widocznym charakterze Wspólnoty w Kościele Katolickim. Statut będzie stanowił o tożsamości, charyzmacie i pragnieniach, które nas łączą, a także wyróżniają na tle innych wspólnot katolickich. Opisane zostaną m.in. sprawy organizacyjne oraz przebieg formacji.
Każdy członek WF Tau będzie miał możliwość zapoznania się z treścią i przyjęcia Statutu jako swojego.

Dodaj komentarz