17-19 lutego 2017 – Wizytacja Rady i Referatu we wspólnocie w Stalowej Woli

Wizytacja Referatu i Rady w Stalowej Woli.

Pierwszy dzień wizytacji przypadł na 17 lutego 2017. Tomasz – lider lokalny – przedstawił sprawozdanie ze stanu wspólnoty: jej liczebności, frekwencji spotkań, dotychczasowych inicjatyw apostolskich. Wieczór był okazją do spotkania na sali sportowej, gdzie wspólnota w każdy piątek organizuje gry zespołowe i trening siłowy. Asystent Prowincjalny zapoznał się w tym czasie z  kroniką wspólnoty lokalnej, która została przedstawiona mu przez Krzysztofa – osobę odpowiedzialną za jej ostateczny kształt.

Sobota rozpoczęła się od Eucharystii. Wspólnota wykazała się dobrą obstawą muzyczną i liturgiczną. Następnie przenieśliśmy się do przyklasztornej kawiarenki Przystań, gdzie na forum omówiliśmy sprawy związane z funkcjonowaniem wspólnoty. Wskazano na potrzebę większego zaangażowania się na polu prowincjalnym oraz wytrwałości w przezwyciężaniu trudności. Z Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli udaliśmy się na zwiedzanie Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku. Poznaliśmy historię kościoła i jego walory architektoniczne. Po powrocie br. Robert Rabka i członkowie Rady spotkali się z zastępcą lidera lokalnego – Gertrudą, która zdała relację z wykonywanej funkcji. Ostatnia rozmowa odbyła się z Asystentem Lokalnym – br. Robertem Krawcem.

W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy Św. ze wspólnotą parafialną z Rozwadowa, której przewodniczył br. Dariusz Lachowicz. Głosząc kazanie dla dzieci posłużył się żarówką. Rekwizyt był symbolem człowieka, który świeci tylko wtedy, gdy jest podłączony do źródła.

Dodaj komentarz