12 marca 2017 – Kapituła lokalna WF Tau Piła

W drugą niedzielę Wielkiego Postu A.D. 2017 przy Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym w Skrzatuszu miała miejsce Kapituła, która zgromadziła wszystkich członków Wspólnoty Franciszkańskiej Tau z Piły. Kierowani potrzebą ożywienia Wspólnoty i jej charyzmatu Rada Lokalna przyjęła za inspirację poniższe Słowa:

„A Jezus rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec Mnie posłał tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego”. – J 20, 21-22

Zgromadziliśmy się o godzinie dziewiątej na jutrzni. Następnie nasz asystent – br. Tomasz Wołoszyn OFM Cap wygłosił konferencję zatytułowaną: „Wspólnota jako miejsce świadectwa i misji”. Opisał szczegółowo cechy zgromadzeń franciszkańskich, którymi są: jedność, pokój, radość, ubóstwo.

Centralnym punktem programu była Eucharystia. Liturgia Słowa zachęcała do wyjścia, szukania Jezusa. Niech wybrzmią jeszcze raz wybrane perykopy w całej Wspólnocie Prowincjalnej:

  • Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. – Rdz 12,1
  • Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! – 2Tm 1,8b
  • ­Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. – Mt 17,1

W tym kluczu odbyła się później wymiana spostrzeżeń co do funkcjonowania Wspólnoty. Ludzie się otworzyli i każdemu, mimo konfliktów, zależało na odnowieniu relacji. Kapituła Lokalna była także okazją do prowadzenia swobodnych rozmów przy kawie.

Na koniec spisano święte rozporządzenia, m.in.:

  • przygotowanie grafiku spotkań i oprawy modlitewnej,
  • potrzeba dialogu, większej otwartości i przełamywania osobistych barier,
  • organizowanie spotkań w domach,
  • wprowadzanie postanowień i ich wypełnianie.

Cieszymy się, że mogliśmy opuścić miasto i nasze domowe sprawy, że udało nam się poświęcić dzień na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i siebie nawzajem.

Dodaj komentarz