24–26 marca 2017 – Wielkopostne dni skupienia w Ligocie Polskiej

W dniach 24–26 marca 2017 r. w Ligocie Polskiej odbyły się dni skupienia pod hasłem „Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa”. W tym roku zgromadziły one 35 osób dorosłych oraz 11 dzieci z 8 wspólnot lokalnych. Przewodniczył im br. Robert Rabka OFMCap – asystent prowincjalny Wspólnoty Franciszkańskiej Tau.

Pierwszy dzień spotkań stanowił zaproszenie oraz wezwanie do słuchania słowa Bożego, powrotu do przyjaźni z Bogiem. W sobotę przypadła Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Poranna konferencja nawiązała do tej tajemnicy oraz była wprowadzeniem w misterium Męki i Śmierci Chrystusa. Rozważanie Pisma Świętego zostało oparte głównie na 15. rozdziale Ewangelii wg św. Marka, czyli na wydarzeniach z Golgoty. W południe wszyscy uczestniczyli w Eucharystii. O godzinie 15 był czas na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej zebrani dzielili się Słowem w małych grupach, a także spędzili wspólnie czas na spotkaniu braterskim. Dzień zakończył się wieczornym nabożeństwem drogi krzyżowej.

Czwarta niedziela Wielkiego Postu rozpoczęła się Jutrznią. Po śniadaniu br. Robert wygłosił kolejną konferencję, po której nastąpiło indywidualne rozważanie Słowa. Centralnym wydarzeniem była Eucharystia, po niej obiad i wyjazd uczestników do domów.

Wielkopostne dni skupienia są otwarte dla wszystkich członków i sympatyków Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Odbywają się co roku w wybrany weekend Wielkiego Postu.

Dodaj komentarz