Pierwszy statut Wspólnoty WF Tau

Po wielu latach starań, od dnia 18 marca 2017 r. nasza wspólnota posiada własny statut, który porządkuje kwestie organizacyjne oraz konkretnie umiejscawia naszą wspólnotę w strukturze Kościoła. Poniżej przytaczamy słowo wstępne do statutu, br. Tomasz Żaka OFMCap , Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej:

Wspólnota Franciszkańska Tau jest wspólnotą duszpasterską, powstałą przy Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej i od niej zależną. Należą do niej dorosłe osoby w różnym wieku, różnych stanów oraz zawodów, które czują się powołane do doświadczania swojego życia chrześcijańskiego w świetle przykładu św. Franciszka z Asyżu. Jej członkowie realizują to powołanie w obrębie Rodziny Franciszkańskiej.

Nazwa wspólnoty nawiązuje do duchowości znaku Tau, ukochanego przez św. Franciszka z Asyżu, ponieważ przypominał mu miłość zbawczą Boga i ofiarę Jego Syna na krzyżu, wzywał do zgłębiania Słowa Bożego, by poznawać zbawczy zamysł Boga, do życia w duchu nawrócenia i pokuty za grzechy, oczekując w nadziei na spełnienie się Bożych obietnic i na spotkanie z Panem, służąc ludziom i idąc wytrwale śladami Jezusa Chrystusa. Nazwa odnosi się także do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była dla dużej części spośród członków WF Tau pierwszym etapem formacji.

Choć WF Tau jako spójna strukturalnie wspólnota istnieje od sierpnia 2011 roku, to jej początki sięgają końca roku 2007 i wiążą się z działalnością br. Krzysztofa Kulczaka i br. Mariusza Matejko. Końcem 2016 roku WF Tau liczyła 114 członków i sympatyków oraz 45 dzieci.

W ostatnich latach coraz wyraźniej naglącą była potrzeba zebrania dotychczasowego doświadczenia WF Tau w jeden dokument, który byłby wspólnym punktem odniesienia dla całej, prowincjalnej wspólnoty WF Tau jak i braci kapucynów. Pojawiła się pilna potrzeba przygotowania Statutu WF Tau. Prace nad przygotowaniem niniejszego Statutu, zostały podjęte staraniem Ministra Prowincjalnego w 2016 r. przez Referat Franciszkański Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, Radę WF Tau oraz przedstawicieli wspólnot lokalnych WF Tau. Podczas zimy 2015/2016 r. zostały zebrane dotychczasowe tradycje lokalne i propozycje do Statutu, nadesłane w poprzednich latach drogą elektroniczną z różnych wspólnot WF Tau i zgromadzone w archiwum wspólnoty. Do prac nad Statutem wiosną 2016 r. zostało zaproszonych 26 przedstawicieli wspólnot lokalnych WF Tau. Podczas wakacji 2016 r. Referat Franciszkański przygotował propozycję szkieletu Statutu, opartą o Statut MF Tau oraz o dokumenty prawne FZŚ i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a także o własne doświadczenie. W sierpniu 2016 r. ruszyły wspólne prace nad przygotowaniem ostatecznego tekstu Statutów W pracach tych uczestniczył Minister Prowincjalny oraz specjalnie do tego powołana Komisja w składzie: br. Tomasz Żak – przewodniczący, br. Tomasz Protasiewicz, br. Mariusz Matejko, br. Dariusz Lachowicz, br. Błażej Strzechmiński.

 Wyrażam ogromną wdzięczność́ dobremu Bogu za naszą Wspólnotę Franciszkańską Tau oraz za owocny wysiłek nad stworzeniem niniejszego Statutu. Bardzo dziękuję, br. Robertowi Rabce z Referatu Franciszkańskiego, Celinie Biegańskiej, Sylwestrowi Cudziło, Adamowi Tchorek z Rady WF Tau, braciom z Komisji oraz wszystkim Asystentom WF Tau za zaangażowanie i rzetelność.

Życzę, aby Statut Wspólnoty Franciszkańskiej Tau przy Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, zatwierdzony ad experimentum na okres 5 lat, który trafia do naszych rąk, stał się konkretnym punktem odniesienia, a sama formacja we Wspólnocie Franciszkańskiej Tau była pomocą̨ w doświadczeniu miłości Najwyższego Pana, jak to dokonało się w życiu świętego Franciszka z Asyżu i naszych świętych Patronów. Żywię gorącą nadzieję, że to wszystko przyczyni się do wzrostu duchowego Wspólnoty, a także jej rozwoju w Polsce i na świecie oraz pobudzi do jeszcze gorliwszego przeżywania naszego chrześcijańskiego i franciszkańskiego powołania.

 

Niech Pan nam błogosławi!

  1. Tomasz Żak

Minister Prowincjalny

Kraków 2017 rok, w uroczystość́ św. Józefa Oblubieńca NMP, Patrona Prowincji

 

Tekst statutu WF Tau

 

Dodaj komentarz