21-23 kwietnia 2017 – Wizytacja Rady i Referatu we wspólnocie w Larvik

W dniach 21-23 kwietnia 2017r Wspólnota Franciszkańska Tau w Larvik przeżywała Lokalne Dni Skupienia oraz miała zaszczyt gościć asystenta prowincjalnego br. Roberta Rabkę i przedstawiciela Rady Adama Tchorka. Wspólne spotkanie miało nie tylko charakter dużo wcześniej zapowiedzianej wizytacji ale przepełnione było duchem wzajemnej miłości, modlitwy i braterstwa. W wynajętym przez wspólnotę ośrodku spędziliśmy razem trzy dni, choć na zakończenie pozostał niedosyt i pragnienie przedłużenia wspólnego świętowania. W spotkaniu wzięło udział łącznie 12 osób dorosłych i troje dzieci.

Duchową opiekę sprawował nad nami asystent lokalny O.Hallvard Hole OFM. Tematem Dni Skupienia było Boże Miłosierdzie. Piątek poświęciliśmy na pogłębienie świadomości naszej grzeszności i ułomności a tym samym ciągłej potrzebie Bożej Miłości i Miłosierdzia. W odpowiedzi na to pragnienie sobotnim tematem było: „Nawrócenie – mały konkret codzienności”. Dzień ubogacił br. Hallvard dwiema konferencjami i br. Robert homilią od strony duchowej, oraz Adam który podzielił się swoim doświadczeniem wspólnoty, a jako członek Rady opowiedział o jej wymiarze prowincjalnym i najbliższych planach. Na wieczornej komplecie 6 osób wyraziło Pragnienie podążania za Jezusem, drogą Ewangelii, we Wspólnocie Franciszkańskiej Tau i otrzymało przy tym szczególne Boże błogosławieństwo przez ręce br. Roberta do wytrwania w powziętej decyzji. W chwili obecnej WF Tau Larvik liczy 7 członków plus osoby sympatyzujące ze wspólnotą.

Niedziela była dla nas długo wyczekiwaną Uroczystością Miłosierdzia Bożego, do której wspólnota przygotowywała się przez odmawianie nowenny i Koronki. Sakrament Pojednania, Eucharystia oraz konferencja na temat św. Faustyny, pomogły nam głębiej przeżyć i doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Ten dzień był też niestety dla nas czasem pożegnania i rozjazdów. Myślę jednak, że każdy z nas napełniony Bożą Obecnością, wrócił radosny i pełen Ducha św. do swoich codziennych obowiązków, by dawać świadectwo swojej przynależności do Jezusa.

Bratu Robertowi i Adamowi raz jeszcze serdecznie dziękujemy za ubogacenie nas swoim słowem i obecnością oraz za podjęty trud przyjazdu do Norwegii, a O.Hallvardowi za poprowadzenie naszych Dni Skupienia.

Dodaj komentarz