20-22 kwietnia 2018 – Kapituła wiosenna WF Tau

W dniach 20-22 kwietnia 2018r. odbyła się w Spale kapituła wiosenna Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W kapitule wzięli udział przedstawiciele wspólnot: Bielsko Biała-Tychy, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Piła, Poznań, Stalowa Wola i Kraków. Opiekę duszpasterską nad kapitułą objął br. Robert Rabka OFM Cap.

Kapituła była połączona z dwoma blokami warsztatów. Blok pierwszy dotyczył zagadnień tradycji liturgicznej, zaś blok drugi obejmował praktyczne warsztaty z zakresu posługi i oprawy liturgicznej.

Część dotycząca tradycji liturgicznej pomogła uświadomić uczestnikom, że Eucharystia jest nie tyle samą ucztą, co przede wszystkim ofiarą Jezusa Chrystrusa. Jednakże nie jest to jedynie pamiątka tej ofiary, lecz dokładnie ta sama ofiara jaką poniósł Chrystus. Podczas Mszy Św. wierni są niejako przenoszeni w czasie do wydarzeń opisanych w Ewangeliach i współuczestniczą w nich.

Wiele uwagi poświęcono opisom różnych tradycji odprawiania Mszy Św. jakie zaistniały w historii chrześcijaństwa, w tym w szczególności Mszy Trydenckiej.

Bardzo praktyczny wymiar miały warsztaty posługi i oprawy liturgicznej. Prowadzone były oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. W przypadku warsztatów dla mężczyzn uczestnicy poznali podstawy służenia do Mszy Św. Wyjaśnione zostało znaczenie wielu gestów kapłana i ministrantów wykonywanych podczas każdej Eucharystii. Z kolei warsztaty dla kobiet dotyczyły zasad właściwego doboru oprawy muzycznej podczas sprawowania Eucharystii. Zdobyte umiejętności uczestnicy mogli wykorzystać już tego samego dnia podczas wspólnotowej Mszy Św. Dzięki takim warsztatom uczestnictwo w Eucharystii może stać się pełniejsze i bardziej zrozumiałe.

Zdobyta wiedza z całą pewnością pomoże także w przygotowaniach oprawy muzycznej i posługi podczas Mszy Św. w lokalnych wspólnotach.

Ostatnim elementem kapituły w Spale było forum, w czasie którego członkowie poszczególnych wspólnot mogli podzielić się swoimi trudnościami i radościami związanymi z życiem wspólnot lokalnych. Forum służyło też zapoznaniu się i wyrażeniu opinii na temat przyszłorocznych planów Rady WF Tau.

Całości wrażeń z uczestnictwa w kapitule dopełniły: fantastyczna pogoda, sprzyjający skupieniu ośrodek oraz atrakcyjność samej Spały. Jedncześnie, pomimo wypełnionego wieloma zajęciami planu dnia, był także czas na braterskie, wspólne spędzanie czasu.

Dodaj komentarz