29 lipca – 5 sierpnia 2018 – rekolekcje San Damiano Tau

W dniach 29.07-05.08.2018 w Rzeszowie Wspólnota Franciszkańska Tau wzięła udział w rekolekcjach formacyjnych San Damiano Tau. Tematem przewodnim rekolekcji było pytanie: „Panie, kim jesteś Ty, a kim ja?”. Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji sprawowali br. Robert Rabka oraz nowy Asystent Prowincjalny wspólnoty br. Radosław Pasztaleniec. Pieczę nad dziećmi sprawował br. Wojciech Jankowiak oraz dwie opiekunki ze Wspólnoty ONŻ z Rzeszowa. W rekolekcjach uczestniczyło 38 osób dorosłych oraz 27 dzieci ze wspólnot: Bielska-Białej i Tychów; Dąbrowy Górniczej, Stalowej Woli, Wrocławia, Poznania, Piły, Krakowa i Kielc. Pragnienie zaangażowania się w życie Wspólnoty Franciszkańskiej TAU wyraziły 34 osoby.

  

Podczas tego szczególnego okresu Bożej łaski pochylano się nad zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości w Panu Jezusie Chrystusie; z pokorą i umiłowaniem krzyża Jezusa, które wyrażają się w trudnościach życia codziennego; skłonnością człowieka do zła, będącej skutkiem grzechu pierworodnego; uczestnictwie w śmierci, zmartwychwstaniu i chwale Chrystusa poprzez sakrament chrztu św. oraz posłannictwie wszystkich wierzących w głoszeniu prawdy o Bożej Opatrzności. Trwanie w Chrystusie to fundament wiary chrześcijanina.

Wspólnemu spędzaniu czasu oraz dzieleniu się doświadczeniem życia i tym, jak działa i przemawia do nas Pan Bóg, towarzyszyła miłość braterska. Niech Imię Jego będzie błogosławione! Pax et Bonum!

Dodaj komentarz