19-21 października 2018 – Kapituła Jesienna WF Tau

W dniach 19-21.10.2018 r. w Krzeszowicach Wspólnota Franciszkańska TAU wzięła udział w Kapitule Jesiennej. Gościliśmy w Domu Fundacji Franciszkanów Świeckich Pokój i Dobro, ufundowanym przez panią Marię Kaczorowską.

Pierwsza część kapituły w piątek i sobotę miała charakter modlitewnych dni skupienia. Tematem przewodnim tych dni było wezwanie: „Uczyń nas modlitwą!” Naszymi przewodnikami na tej drodze byli bracia Piotr Szaro oraz Piotr Kuczaj mieszkający obecnie w Domu Modlitwy w Zagórzu, będącym kapucyńską pustelnią. Był to szczególny czas słuchania konferencji o doświadczeniu modlitwy i jej wartości w życiu braci, ale także naszego modlitewnego oddania się Bogu w czasie wspólnej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, czy liturgii godzin. Szczególnym doświadczeniem była nocna Godzina Czytań dla najbardziej wytrwałych.

W niedzielę głównym punktem programu było Forum Wspólnoty, na którym omówiliśmy najważniejsze sprawy dotyczące działalności wspólnoty, realizacji formacji we wspólnotach lokalnych, kalendarium akcji na najbliższy rok oraz bieżących finansów. Zdecydowano, że coroczną jałmużnę wspólnotową w tym roku przekażemy na Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

Czas wolny jak zwykle upływał nam na wspólnych spacerach i rozmowach oraz oglądaniu zdjęć z rekolekcji letnich. O nasze żołądki zadbały tercjarki z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, które specjalnie dla nas przygotowały także pyszną szarlotkę i babkę cytrynową, aby dodatkowo osłodzić nam pobyt w tym przyjaznym i pięknym miejscu.

Opiekę duchową nad uczestnikami sprawował nasz asystent prowincjalny br. Radosław Pasztaleniec. W spotkaniu wzięło udział 24 uczestników ze wspólnot z Bytomia, Bielska-Białej/Tychów, Dąbrowy Górniczej, Stalowej Woli, Poznania i Krakowa, w tym: 19 członków wspólnoty, 2 osoby dorosłe będące sympatykami wspólnoty oraz 3 dzieci. W trakcie niedzielnej Eucharystii 5 osób, które nie miały możliwości wziąć udziału w rekolekcjach wakacyjnych, odnowiło pragnienie zaangażowania się w życie Wspólnoty Franciszkańskiej TAU.

Bogu niech będą dzięki za ten niezwykły czas łaski!
Pokój i Dobro.

Dodaj komentarz