Grudzień 2018 – Adwentowe Dni Skupienia

„Dlaczego śpisz? Wołaj do Twego Boga, może przypomni sobie o nas…” Jon 1,6

Adwentowe dni skupienia naszej wspólnoty odbyły się tym razem w dwóch turnusach. Od 30 listopada do 2 grudnia w Zaborówcu k. Poznania zebrali się głównie członkowie wspólnot z Wrocławia, Poznania, Piły i Bytomia, a od 7 do 9 grudnia 2018 r. w Tenczynie gościli członkowie wspólnot z Bielska Białej i Tychów, Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Stalowej Woli i Kielc. W Zaborówcu pieczę duchową nad uczestnikami sprawował brat Paweł Smoła przy wsparciu Asystenta Prowincjalnego brata Radosława Pasztaleńca, który tydzień później był opiekunem duchowym spotkania w Tenczynie.

Podczas tych dni skupienia rozważaliśmy dwa pierwsze rozdziały Księgi Jonasza, której treści wpisują się doskonale w zagadnienie „wzdychania ku” Bogu, stanowiące jeden z elementów naszego charyzmatu Tau. W tym wyjątkowym czasie rozważaliśmy Słowo Boże w oparciu o metodę Lectio Divina, która pozwoliła nam wejść w głąb siebie i odkryć ileż to razy każdy z nas próbował uciec do Tarszisz, zamiast udać się wprost do Niniwy by wypełnić wolę Pana Boga. Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii, odmawialiśmy liturgię godzin oraz trwaliśmy w ciszy na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Bardzo ubogacającym elementem tych dni skupienia było Wołanie Marynarzy – modlitwa wstawiennicza za naszą wspólnotę, jaką w sobotni wieczór otoczyli nas zaproszeni goście ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Tego wieczoru mogliśmy również wysłuchać konferencji na temat tożsamości WF Tau wygłoszonej przez przedstawiciela Rady Wspólnoty: w Zaborówcu konferencje wygłosił Krzysztof Obrębski, a w Tenczynie Sebastian Nowakowski. Myślą przewodnią tej konferencji było zawołanie stanowiące parafrazę słów kapitana statku, którym Jonasz płynął do Tarszisz: „Wspólnoto Tau, dlaczego śpisz? Wstań! Wołaj do Twego Boga!”

W niedzielny poranek kontynuowaliśmy nasze rozważania nad Słowem, a następnie wzorem Jonasza, każdy z nas mógł stworzyć własny kantyk z wybranych przez siebie fragmentów psalmów. Był również czas na spotkanie w grupach, podczas którego każdy miał okazję podzielić się z innymi tym, jak przeżywa te dni skupienia oraz w jaki sposób treści zawarte w Księdze Jonasza do niego przemawiają. Podczas niedzielnych Eucharystii 2 osoby (po jednej na każdym turnusie) złożyły uroczyste pragnienie trwania we wspólnocie.

W czasie spotkania nie zabrakło pysznych posiłków oraz czasu na kawkę, herbatkę i ciasteczko czy wspólne wyjście na spacer. W obydwu akcjach łącznie wzięło udział 61 osób dorosłych oraz 22 dzieci. Serdeczne podziękowania należą się Beacie która opiekowała się naszymi pociechami w Zaborówcu oraz Marcinowi, który podjął się funkcji opiekuna dla dzieci w Tenczynie. Ten krótki czas łaski był nam dany, aby na nowo odkrywać oraz pogłębiać charyzmat Tau. Czekamy na drugą część rozważań nad Księgą Jonasza, zaplanowanych na wielkopostne dni skupienia.

Za to wszystko Chwała Panu!

Dodaj komentarz