23-29 czerwca 2019 – W głąb przez znak Tau

W dniach od 23 do 29 czerwca 2019 roku w Krzeszowicach odbyły się kolejne rekolekcje “W głąb przez znak Tau”. W tegorocznym turnusie prowadzonym przez naszego asystenta, br. Radosława Pasztaleńca OFMCap, wzięło udział 12 członków wspólnot lokalnych WF Tau: Bielsko-Biała/Tychy, Bytom, Kraków, Poznań i Stalowa Wola, a także 7 dzieci, nad którymi opiekę sprawowała p.Małgorzata ze Stalowej Woli. W rekolekcjach uczestniczył również br. Robert Miller OFMCap, asystent wspólnoty lokalnej WF Tau Kraków.

Motywem przewodnim wszelkich rozważań były rozdziały 8 i 9 Ks. Ezechiela, a głównymi kwestiami poruszanymi podczas rekolekcji były:

  1. Wyjaśnienie, czym jest opisywany w Piśmie Świętym znak Tau oraz w jaki sposób jego zrozumienie wpływa na nasze codzienne życie.
  2. Uświadomienie, że każdy otrzymuje od Boga „Obietnicę” tj. Jego Samego. Obietnica ta oznacza, że zarówno w życiu przyszłym jak i obecnym, na końcu każdej drogi czy wydarzenia jest sam Bóg, który znając koniec wszelkich naszych spraw gwarantuje samym sobą, że ich zakończenie będzie zawsze pomyślne. I to nie tylko w życiu przyszłym lecz także już tutaj na ziemi.
  3. Zrozumienie, że naszym zadaniem w obliczu trudności jest stawienie im czoła zamiast ucieczki i przetrzymanie ich, przetrwanie, w ciągłej łączności z Bogiem. Nawiązując do opisanej wcześniej Obietnicy, Bóg samym sobą gwarantuje, że pomyślnie przetrwamy to wszystko, a obecny ucisk jest zawsze wstępem do czegoś lepszego i piękniejszego w naszym życiu.

Na zakończenie rekolekcji większość uczestników odnowiło swoje “wyrażenie pragnienia” potwierdzające ich zaangażowanie w życie wspólnotowe. Miłym akcentem było wysłuchanie świadectwa br. Mariusza Matejki OFMCap związanego z jego przeżywaniem duchowości Tau w Algierii.

Rekolekcje posiadały swój stały przebieg, gdzie oprócz codziennej Eucharystii, jutrzni, nieszporów i wieczornych nabożeństw adoracyjnych kluczowym elementem każdego dnia było indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym i odczytywanie go w kontekście własnego życia
W ostatnim dniu podczas wieczornego nabożeństwa dziesięcioro członków wspólnoty złożyło swoje “wyrażenie pragnienia” potwierdzające ich zaangażowanie w życie wspólnotowe. Miłym akcentem na zakończenie rekolekcji było wysłuchanie świadectwa br. Mariusza Matejki OFMCap związanego z jego przeżywaniem duchowości Tau w Algierii.

Dodaj komentarz