10 listopada 2019 – Odwiedziny braci kapucynów we wspólnocie lokalnej w Bielsku

Listopadowe spotkanie formacyjne wspólnoty lokalnej WF Tau Bielsko-Biała-Tychy miało nietypowy przebieg. W odróżnieniu bowiem od większości poprzednich spotkań, uczestniczyli w nim bracia kapucyni. W niedzielę 10 listopada 2019 r. do Bielska przyjechali br. Mariusz Matejko OFMCap oraz br. Radosław Pasztaleniec OFMCap.

Na propozycję spotkania z br. Mariuszem Matejko wspólnota zareagowała z dużą radością. Spotkanie z osobą, której wcześniejsza praca w Referacie WF Tau stała się podstawą dzisiejszej formacji wspólnoty, było okazją do weryfikacji jej założeń w świetle minionych lat. Natomiast obecność Asystenta Prowincjalnego br. Radosława jak zawsze była dla nas wydarzeniem wysoce motywującym.

Konferencja wygłoszona w trakcie spotkania przez br. Mariusza Matejko odwoływała się do tematu: Etap oświecenia: Małość i prostota. Abraham: obietnica i ogołocenie. Usłyszeliśmy o Abrahamie i historii jego powołania. Historii, która rozpoczyna się w momencie, gdy Abraham obarczony umieraniem, poprzez swój dojrzały wiek i brak potomstwa, słyszy poruszający głos Boga. Pan Bóg daje mu obietnicę nowej ziemi oraz obietnicę syna, mówi, że dla Abrahama to nie jest jeszcze koniec, że jest coś dalej. Choć obietnica nie ma konkretnych kształtów, jest to wezwanie, która wiązało się jednak z porzuceniem wszystkiego, czym Abraham żył dotychczas. W tej historii właśnie objawia się nam małość i prostota. Małość i prostota w pójściu za Bogiem, bo On sam wystarczy i dla Niego wszystko warto. Powołanie Abrahama było tylko początkiem procesu, było początkiem jego dojrzewania, akceptowania swojej małości i ciągłego kierowania wzroku na Pana Boga, żeby kroczyć za obietnicą.

Historia Abrahama posłużyła br. Mariuszowi do przypomnienia nam, że pewnym aspektem duchowości Tau jest nasza postawa, która tworzy się w nas pod wpływem wybranych fragmentów biblijnych. Postawa, która pozwala nam osobiście odnaleźć w rozważanym słowie, słowo skierowane bezpośrednio do nas, w aktualnym miejscu naszego życia. Słowo, które rodzi pytanie, czy w tym konkretnym momencie mojego życia odważę się zaryzykować życiem za to słowo, w bardzo konkretny sposób? Czy usłyszę w tym Słowie zaproszenie do zaryzykowania i bycia mniejszym?

Br. Mariusz zakończył konferencję pozostawiając nas z tym pytaniem i zadaniem poszukanie odpowiedzi w naszym codziennym życiu. Całość naszego spotkania dopełniło dzielenie się doświadczeniem własnego życia w świetle pytań zawartych w materiałach formacyjnych wspólnoty.

Dodaj komentarz