8 maja 2021 – Kapituła Wiosenna Wspólnoty Franciszkańskiej Tau

W uroczystość św.Stanisława, biskupa i męczennika, 8 maja 2021r. odbyła się Kapituła Wiosenna on-line, które to wydarzenie rozpoczęło proces dzielenia się i słuchania Słowa Bożego, aby rozeznać i na nowo odkryć, jaki jest cel i tożsamość WF Tau.

Eucharystia, rozważanie czytań z dnia i modlitwa indywidualna były pierwszymi punktami Kapituły. Słowo Boże z Dziejów Apostolskich (Dz 20,17-18a.28-32.36) , z Listu św.Pawła do Rzymian (Rz 8,31b-39), Psalmu 100 oraz z Ewangelii św. Jana (J 10,11-16) o dobrym pasterzu, mogło zostać odczytane przez uczestników kapituły nie tylko w kontekście osobistym, ale także jako słowo kierowane do wspólnoty i o wspólnocie, czym dzielono się potem w małych grupach.

Natomiast konferencja br.Roberta Millera OFMCap., asystenta wspólnoty, o rozeznawaniu Woli Bożej, nie tylko sygnalizowała pewne etapy i warunki rozeznawania, ale podprowadzała słuchaczy także w obszar pytań o charyzmat WF Tau.

Wczesne godziny popołudniowe to m.in. prezentacja sekcji statutowej, poprowadzona przez Artura Gadzińskiego, który przedstawił przebieg intensywnych prac sekcji nad Statutem wspólnoty, zatwierdzonym ad-experimentum na 5 lat, a który wymagał poprawek i uporządkowania w niektórych rozdziałach. Dziękujemy za świadectwo ich posługi i poświęcenia swojego czasu na rzecz wspólnoty.

Forum wspólnoty – kolejny punkt programu kapituły – rozpoczęła prezentacja przygotowana przez Krzysztofa Obrębskiego o rozeznawaniu i dokonywaniu wyboru pt.: „Powróćmy do marzeń. Cz.II. Czas, by wybrać” na podstawie książki Papieża Franciszka. Materiał ten zawierał cenne i uniwersalne treści, pomocne w tym, jak usłyszeć głos Ducha Świętego, jak odczytywać znaki czasu i prowadzić dialog oraz jak wybrać drogę, która będzie służyła wszystkim. Następnie był czas na zadawanie pytań, rozmowy o wspólnocie i refleksje dotyczące przyszłości.

Panel popołudniowo-wieczorny zakończyło spotkanie z br. Łukaszem Kopciem OFMCap., który podzielił się z nami świadectwem o franciszkańskiej ewangelizacji i sposobach jej przeprowadzenia. Bóg zapłać za poświęcony czas, bracie!

W różnych punktach Kapituły Wiosennej wzięło udział 26 członków wspólnoty.

Dodaj komentarz