18-23 lipca 2021 – Rekolekcje „W głąb przez znak Tau”

W dniach 18-23.07.2021 nasza wspólnota przeżywała w Krzeszowicach rekolekcje wprowadzające w istotę duchowości franciszkańskiej Tau: „W głąb przez znak Tau”. 

W rekolekcjach uczestniczyło 13 osób z kilku wspólnot lokalnych Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów: bielsko-tyskiej, krakowskiej, poznańskiej, kieleckiej oraz ze Stalowej Woli. Rekolekcje prowadził Asystent Prowincjalny Wspólnoty Franciszkańskiej Tau – brat Tomasz Żak OFMCap. wraz ze współbraćmi: Tomaszem Protasiewiczem OFMCap. i Januszem Kociołkiem OFMCap.

Wspólnota rekolekcyjna głęboko przeżywała kolejne aspekty poznawanej Duchowości. Mając za wzór św. Franciszka z Asyżu każdy miał możliwość budowania swojej osobistej relacji z Panem Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego oraz dzielenie się wspólnie tym, jak Pan Bóg działa poprzez Swoje Słowo oraz Swoją Obecność.

Wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, Liturgii Godzin, nabożeństwach oraz adoracji Krzyża i Ciała Chrystusa, umacniając swoją wiarę. Duch Boży działał i otaczał nas Swoją Łaską potrzebną do wspólnego uwielbiania naszego Pana i dziękowania za Jego niezmierzone dary i nieustającą miłość.

Oprócz formacji duchowej, mogliśmy rozwijać także nasze relacje braterskie poprzez budujące rozmowy, śpiew, spacery i gry integracyjne w atmosferze życzliwości i wzajemnej sympatii. Dzięki materiałom i prezentacjom multimedialnym przygotowanym przez braci poznawaliśmy historię WF Tau i wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile. Wspomnień było wiele, ponieważ w tym roku obchodzimy Jubileusz dziesięciolecia powstania Wspólnoty Franciszkańskiej TAU.

Na zakończenie rekolekcji, każdy miał możliwość odnowienia lub wyrażenia pragnienia zachowywania Ewangelii Jezusa Chrystusa, postępując za przykładem św. Franciszka z Asyżu i równocześnie tworzenia z oddaniem Wspólnoty Franciszkańskiej TAU, która jest miejscem ciągłego nawracania się oraz dojrzewania do świętości. Obecne pary małżeńskie uroczyście odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie, a bracia – swoje przyrzeczenia zakonne.

Chwała Panu za ten piękny, owocny czas rekolekcji!

Dodaj komentarz