Kielce

Niech Pan obdarzy Was Pokojem bracia moi.

Nasza wspólnota wyrosła i tkwi w duchowości franciszkańskiej wiele lat.
Jako ludzie dorośli (pracujący lub jeszcze studiujący, zakładający rodziny lub jeszcze rozeznający swoje powołanie), pragniemy trwać przy Chrystusie, idąc za Jego Słowem, które dla naszej wspólnoty w sposób szczególny objawia się w znaku Tau.

Tau ostatnia litera alfabetu hebrajskiego pojawia się między innymi w 9 rozdziale Księgi Ezechiela:

Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi

Tau jest więc – w świetle Ewangelii i nauki Kościoła – Krzyżem, przy którym trwają uczniowie Chrystusa, jest Jego podpisem na czołach tych, którzy „wzdychają i biadają nad obrzydliwościami” Jerozolimy – czyli nad swoim sercem.
Czyż nie jest to w takim razie znak każdego chrześcijanina?

Spotykamy się w każdą Środę o 19:15 w salce 103 domu parafialnego na spotkaniu formacyjnym, przy parafii braci mniejszych Kapucynów w Kielcach, ul. Warszawska 33.

Asystentem wspólnoty jest br. Robert Krawiec
Osobą do kontaktu ze wspólnotą jest Łukasz ()

Gorąco zapraszamy wszystkich Was, którzy chcecie, aby Tau, podpis Chrystusa, był Waszym przewodnikiem w drodze do Niego!