Sosnowiec

Jesteśmy wspólnotą franciszkańską, która pragnie każdego dnia żyć Ewangelią i praktykować piękno duchowości franciszkańskiej. Od 2018 roku spotykamy się co dwa tygodnie w parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Sosnowcu w dzielnicy Ostrowy Górnicze. Nasza wspólnota lokalna liczy cztery pary małżeńskie wraz z dziećmi. Każde spotkanie rozpoczynamy od wspólnego uczestnictwa we Mszy Świętej, a następnie udajemy się na plebanię, gdzie gospodarz, ks. proboszcz Krzysztof Bendkowski, rozpoczyna wspólnotowe spotkanie, częstując nas zwykle herbatą i doborowym poczuciem humoru .

Charakter spotkań jest zamienny: raz jest to spotkanie formacyjne, na którym rozważamy Pismo Święte oraz teksty św. Franciszka z Asyżu i uczymy się być braćmi świadomymi w wyborze miłości, natomiast kolejne ma podstawę modlitewną: odmawiając nieszpory polecamy dobremu Bogu nasze sprawy osobiste i całego zgromadzenia.

Na spotkaniach panuje rodzinna i ciepła atmosfera – każdy może swobodnie dzielić się swoimi przemyśleniami, a także słuchać innych. Formacja w tej wspólnocie jeszcze bardziej przybliża nas do naszego Pana Jezusa Chrystusa, także poprzez udział w dniach skupienia i rekolekcjach letnich całej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau.

Nie brak również spotkań prywatnych, takich jak smaczne grillowanie w czasie letnim czy wesołe kolędowanie podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Gorąco wierzymy, że mimo nielicznego składu, będzie nas coraz więcej, a św. Franciszek poprzez przykład życia w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości nauczy nas być prawdziwymi świadkami Chrystusa w otaczającym nas świecie.

Kontakt:
Ewelina, email: