Rada WF Tau

Rada jest powołana do budowania Wspólnoty Franciszkańskiej Tau na szczeblu prowincjalnym.

Koordynuje działania na rzecz braterstwa i jedności. Kieruje Wspólnotą w duchu służby i odpowiedzialności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Pragnie rozwijać charyzmat franciszkański, szanuje różnorodność jego wyrażania, popiera duchowość Tau.

Rada składa się z 3 osób wybieranych przez Kapitułę. Jej kadencja trwa 2 lata.

Obecny skład Rady (2019-2021):

  • Lider – Adam Tchorek (WF Tau Piła)
  • Członek Rady – Bartłomiej Krawczyk (WF Tau Wrocław)
  • Członek Rady – Aleksandra Kapka (WF Tau Bielsko-Biała – Tychy)

Adres mailowy rady WF Tau to: