Rada WF Tau

Rada jest powołana do budowania Wspólnoty Franciszkańskiej Tau na szczeblu prowincjalnym.

Koordynuje działania na rzecz braterstwa i jedności. Kieruje Wspólnotą w duchu służby i odpowiedzialności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Pragnie rozwijać charyzmat franciszkański, szanuje różnorodność jego wyrażania, popiera duchowość Tau.

Rada składa się z 3 osób wybieranych przez Kapitułę. Jej kadencja trwa 2 lata.

Obecny skład Rady (2021-2023):

  • Lider – Łukasz Kosacki (WF Tau Kielce)
  • Członek Rady – Adam Tchorek (WF Tau Piła)
  • Członek Rady – Gerda Kutryn (WF Tau Stalowa Wola)

Adres mailowy rady WF Tau to: