Referat WF Tau

Referat franciszkański jest jednostką powołaną przez Ministra Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Referat sprawuje opiekę duchową i odpowiada za franciszkańską rodzinę świeckich. Wspiera działalność m.in. Wspólnoty Franciszkańskiej Tau, stanowi jej zaplecze techniczno-organizacyjne, ściśle współpracuje z Radą.

Obecny skład Referatu:
br. Robert Miller OFMCap
br. Tomasz Żak OFMCap

Kontakt: