1-8 sierpnia 2021 – Rekolekcje „Alwernia Tau”

W dniach 1-8 sierpnia 2021 roku odbyły się rekolekcje Wspólnoty Franciszkańskiej Tau – Alwernia. Do Kielc przyjechali członkowie wspólnot z Bielska / Tychów, Krakowa, Kielc, Wrocławia, Piły, Stalowej Woli, Sosnowca, Bytomia i Poznania. Nazwa rekolekcji odnosi się do góry, na której przebywał św. Franciszek z Asyżu, aby tam w odosobnieniu modlić się do Pana. Odpowiedzią Boga było upodobnienie Biedaczyny do Chrystusa i zjednoczenie z Nim przez stygmaty. Tym razem miejscem rekolekcji była Góra Karczówka, na której usytuowany jest klasztor oo. Pallotynów.

Uczestnicy rekolekcji, które prowadził brat Paweł Frąckowiak OFM Cap, starali się zgłębić tajemnicę Eucharystii trwając na rozważaniu Słowa Bożego, pism franciszkańskich, modlitwie, a także słuchając przygotowanych na ten temat konferencji.

W tym roku WF Tau obchodzi Jubileusz 10-lecia powstania. Z tej okazji wspólnotę rekolekcyjną odwiedził Minister Prowincjalny – br. Marek Miszczyński OFM Cap, który przewodniczył Eucharystii w kościele Braci Mniejszych Kapucynów. Przyjechali też zaproszeni goście: przedstawicielka Rady MF Tau, byli liderzy wspólnoty oraz bracia, którzy posługiwali nam w poprzednich latach . Eucharystia była poprzedzona konferencją o charyzmatach, wygłoszoną przez br. Tadeusza Starca OFM Cap.

Po Mszy św., lider prowincjalny wspólnoty – Adam Tchorek – podsumował sprawozdania z kapituł lokalnych. Następnie obejrzeliśmy prezentację, która przedstawiała 10 lat naszego trwania na franciszkańskiej drodze nawrócenia. Nie zabrakło też uroczystego tortu. Wieczorem natomiast odbyła się modlitwa do Ducha Świętego o wszelkie potrzebne wspólnocie dary oraz agapa, która była wydarzeniem kulturalnym, odkrywającym talenty różnych osób. Otwarto także mini galerię obrazów.

Cieszymy się, że mogliśmy ten święty czas spędzić wspólnie, gromadząc się przy Stole Pańskim, w grupach dzielenia, podczas posiłków i w czasie rekreacji. Dziękujemy dobremu Bogu za 10 lat WF Tau. Chwała Panu!

Dodaj komentarz