Larvik

Nasza wspólnota w Larvik spotyka się od 2008 roku . Jesteśmy częścią wielkiej Rodziny Franciszkańskiej , do której należą wspólnoty lokalne rozsiane po całej Polsce . Jednoczy nas wspólne pragnienie, aby żyć na co dzień Ewangelią Jezusa Chrystusa – za przykładem i w duchowości św. Franciszka z Asyżu. Równolegle przeżywamy drogę formacji obejmującą czytanie Słowa Bożego, pogłębianie treści wiary i nauczania Kościoła, wprowadzanie ich w życie i uczestnictwo we wspólnej Liturgii.

Biblijny znak Tau, wpisany w nazwę naszej wspólnoty, którym posługiwał się również św. Franciszek, wyraża zbawienie, nadzieję, zaufanie Bogu i osobiste nawrócenie. Te wartości są dla każdego z nas drogą, którą pogłębiamy i pragniemy kroczyć.

Nasze spotkania formacyjne odbywają się najczęściej w każdy piątek lub sobotę w salce parafialnej przy Kościele św. Franciszka w Larvik.

Zapraszamy wszystkich, którzy podobnie jak my tu w Norwegii, z daleka od Polski, odczuwają pragnienie osobistej relacji z Jezusem oraz wspólnego odkrywania i pogłębiania wiary.

Naszym duchowym opiekunem jest : brat Hallvard Hole z parafii w Larvik
Lider wspólnoty : Agnieszka