Stalowa Wola

 

wf_tau_stalowa_wola

 

Wspólnota Franciszkańska Tau w Stalowej Woli to wspólnota, którą tworzy ponad 30 dorosłych osób świeckich oraz jeden kapłan. Wspólnota działa przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów (Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego) spotykając się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00 w sali przy ściance wspinaczkowej.

Jest to obecnie najliczniejsza ze wszystkich wspólnot WF Tau w Polsce. Wspólnota uczestniczy aktywnie w życiu parafii biorąc udział m.in. w oprawie nabożeństwa Transitus, pomocy przy dekoracji świątyni przed Bożym Narodzeniem, oprawie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, nocnym czuwaniu modlitewnym przy Grobie Chrystusa oraz organizowanym przez braci kapucynów Charytatywnym Pikniku Kapucyńskim.

Cechą szczególną stalowowolskiej wspólnoty jest bardzo mocna integracja jej członków, która wyraża się w intensywnym, wspólnym spędzaniu wolnego czasu, wspólnym uprawianiu sportu, wielu wspólnych wyjazdach, a nawet w oznaczaniu samochodów naklejkami z logiem WF Tau Stalowa Wola, które jest wyrazem silnego poczucia tożsamości wspólnotowej.

Wspólnota stalowowolska powstała na przełomie września i października 2012 roku z inicjatywy br. Roberta Krawca OFMCap, Kamila Bartoszka (pierwszego lidera) oraz kilku osób należących do przyklasztornej Scholi Młodzieżowej, które od dłuższego już czasu pragnęły znaleźć wspólnotę bardziej odpowiednią dla swojego wieku oraz posiadającą konkretną formację duchową. Pierwsze formalne spotkanie wspólnoty odbyło się 17 października 2012 roku w Sali Kominkowej stalowowolskiego klasztoru. W spotkaniu tym uczestniczyło 8 osób.

Już miesiąc później liczebność wspólnoty zwiększyła się ponad dwukrotnie, a miejsce spotkań zostało zmienione na dużo większą od Sali Kominkowej Kawiarenkę Przystań. 7 grudnia 2012 roku wspólnota „zadebiutowała” na forum ogólnopolskim, po raz pierwszy uczestnicząc w Adwentowych Dniach Skupienia, które odbywały się w Tenczynie.

Kolejne lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju wspólnoty, to także okres budowania mocnych więzi zarówno wewnątrz wspólnoty lokalnej jak i wielu pięknych relacji z członkami wspólnot z innych miast m.in. podczas uczestnictwa w Adwentowych i Wielkopostnych Dniach Skupienia, czy ogólnopolskich rekolekcjach.

Wspólnota w dalszym ciągu się rozwija i intensywnie pracuje zarówno nad formacją duchową, jak i nad budowaniem głębokich, trwałych relacji wewnątrz wspólnoty. W 2020 r. w związku z epidemią zwiększono aktywność wspólnoty w internecie dzięki możliwościom, jakie dają programy do wideokonferencji. Spotkania organizowane są codziennie – dając możliwość spotkania się i wspólnej modlitwy różańcowej.

Kontakt:
Lider: Anna
Asystent: br. Robert Rabka OFMCap
email:
Facebook: https://www.facebook.com/wftaustalowawola