Bytom

wf_tau_bytom

Nasza wspólnota wyrosła z Młodzieży Franciszkańskiej Tau i korzeniami tkwi w duchowości franciszkańskiej, którą w tamtej wspólnocie nasiąkliśmy.
Teraz, jako ludzie dorośli (pracujący lub jeszcze studiujący, zakładający rodziny lub jeszcze rozeznający swoje powołanie), pragniemy trwać przy Chrystusie, idąc za Jego Słowem, które dla naszej wspólnoty w sposób szczególny objawia się w znaku Tau.

Ta ostatnia litera alfabetu hebrajskiego pojawia się w 9 rozdziale Księgi Ezechiela:
„Pan rzekł do niego: <<Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi”.
Tau jest więc – w świetle Ewangelii i nauki Kościoła – Krzyżem, przy którym trwają uczniowie Chrystusa, jest Jego podpisem na czołach tych, którzy „wzdychają i biadają nad obrzydliwościami” Jerozolimy – czyli nad swoim sercem.
Czyż nie jest to w takim razie znak każdego chrześcijanina?

Spotykamy się w każdy czwartek po Mszy Świętej o 18:30 w salce franciszkańskiej w domu katechetycznym na spotkaniu formacyjnym. Wyjątkiem jest ostatni czwartek każdego miesiąca, w którym nie ma spotkania.

Asystentem wspólnoty jest br. Piotr Borys.
Osobą do kontaktu ze wspólnotą jest Krzysztof ()

Gorąco zapraszamy wszystkich Was, którzy chcecie, aby Tau, podpis Chrystusa, był Waszym przewodnikiem w drodze do Niego!