Piła

 

wf_tau_pila

W Parafii pw. św. Antoniego w Pile pojawiliśmy się w 2009 r. Obecnie nasza Wspólnota składa się z 11 osób dorosłych i 7 dzieci. Spotykamy się w każdy czwartek o godz. 18:30 w salce na piętrze – wejście od strony ul. Kapucyńskiej. Asystuje nam kapłan – br. Tomasz Wołoszyn. Spotkania mają charakter: biblijny, katechetyczny, praktyczny i modlitewny. Może w nich uczestniczyć każdy. Jesteśmy otwarci na nowe osoby.

Można nas zobaczyć w parafii zawsze podczas nabożeństwa transitus oraz przy organizacji drogi krzyżowej, niektórzy z nas prowadzą także spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
W ramach Wspólnoty prowincjalnej uczestniczymy w corocznych rekolekcjach formacyjnych oraz adwentowych i wielkopostnych dniach skupienia. Wewnątrz dbamy o żywe relacje, pamiętając o tym, żeby poświęcić swój czas drugiej osobie. Dzielimy się całym swoim życiem, radościami i smutkami, które nas spotykają na drodze wiary. Rozmawiamy o doświadczeniu Boga w naszym życiu, z uszanowaniem przekonań, z akceptacją wrażliwości innych osób. Doceniamy wyjątkowość każdej osoby z jej indywidualnym sposobem wyrażania franciszkanizmu.

Adres pocztowy:
Wspólnota Franciszkańska Tau
przy Parafii św. Antoniego w Pile
ul. Ludowa 20, 64-920 Piła

Kontakt:
Anna, email: