06-08 kwietnia 2018 – Lokalne Dni Skupienia WF Tau Larvik

W dniach 6-8.04.2018 Wspólnota Franciszkańska w Larvik przeżywała wyjazdowe Lokalne Dni Skupienia. Stało się już naszą tradycją organizowanie tych dni w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, aby w gronie wspólnoty świętować zarówno Paschę naszego Pana i radość z Jego Zmartwychwstania jak i przeżywać Jego Niezgłębione Miłosierdzie. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób dorosłych i sześcioro dzieci.

Tematem tych dni były słowa skierowane do każdego z nas: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!”. Na tej drodze duchowej refleksji towarzyszyły nam odpowiednio w każdy dzień trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja, miłość, jako główne wartości życia chrześcijańskiego prowadzące do zjednoczenia z Bogiem.

Spotkanie rozpoczęliśmy już w piątek o godzinie 9.00 wspólną modlitwą. Podczas tego szczególnego dla wspólnoty czasu przeżyliśmy dwie Eucharystie, którym przewodniczyli O. Grzegorz i O. Aleksander. Wysłuchaliśmy także cztery tematyczne konferencje oraz wspólnie przeżyliśmy m.in. Drogę Światła. W bloku popołudniowym nie zabrakło elementu, który ma zasadnicze znaczenie dla naszej formacji, a mianowicie wysłuchaliśmy audycji br. Mariusza Matejki nt. Duchowości Tau.

Minione Dni Skupienia, bogate w duchowe treści, sprzyjały dzieleniu się doświadczeniem wiary, nadziei i miłości oraz budowaniu wspólnoty.

Dodaj komentarz