13-15 września 2019 – Kapituła Namiotów

W dniach 13-15.09.2019 w ośrodku „Sercówka” w Wierzchach k/Koluszek odbyła się Kapituła Namiotów Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Z zaproszenia skorzystało 20 członków ze wspólnot lokalnych z Piły, Poznania, Wrocławia, Bielska/Tychów, Sosnowca, Krakowa i Stalowej Woli.

Ważnym wydarzeniem były wybory nowej Rady. W jej skład weszli: Adam Tchorek – nowy lider prowincjalny, Bartłomiej Krawczyk i Aleksandra Kapka – pozostali członkowie rady. Nominacje przyjął br. Radosław Pasztaleniec OFM Cap – Asystent Prowincjalny Wspólnoty, który sprawował Eucharystię oraz przewodniczył obradom.

Zebrani uczestnicy omówili najważniejsze sprawy i podjęli decyzje dla dalszego funkcjonowania Wspólnoty. Był to czas wyrażania opinii i słuchania w duchu jedności i braterstwa.

Kapituła Namiotów odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów.

Dodaj komentarz