5-6 grudnia 2020 – Adwentowe Dni Skupienia

W dniach 5-6.12.2020 r. Wspólnota Franciszkańska Tau przeżyła Adwentowe Dni Skupienia on-line. Zarówno członków, jak i sympatyków wspólnoty do udziału w tym wydarzeniu zachęcały słowa z Księgi Zachariasza: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie.” (2,14)

Rozważaliśmy Ewangelię przewidzianą na II Niedzielę Adwentu (Mk 1, 1-8), w którym przedstawione zostało wydarzenie głoszenia chrztu nawrócenia przez św. Jana Chrzciciela, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza. Lektura fragmentu wprowadziła nas w temat pokuty, jako sposobu dobrego przygotowania ścieżek Panu w naszym życiu.

Treści zostały pogłębione przez katechezę, którą wygłosił Asystent Prowincjalny wspólnoty – br. Robert Miller OFMCap. Nie zabrakło w niej odniesienia do życia św. Franciszka z Asyżu.

W programie znalazły się także: wprowadzenie do dni skupienia, dzielenie się Słowem Bożym w małych grupach, Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa wieczorna przed Najświętszym Sakramentem, Eucharystia oraz spotkanie braterskie, ubogacone świadectwami uczestników.

Z powodu pandemii, wspólnota spotykała się w przestrzeni wirtualnej, wykorzystując dostępne platformy i możliwości, jakie daje internet. Całość pozwoliła nam zjednoczyć się w jednym duchu oraz na nowo zatęsknić za spotkaniem z Bogiem we wspólnocie, który zawsze gromadzi nas w jedno.

W dniach skupienia uczestniczyło 60 osób ze wszystkich wspólnot lokalnych zlokalizowanych w Polsce i Norwegii.

Wdzięczni Panu Bogu za ten czas, wołamy Marana Tha!

Dodaj komentarz